PAMIATKY


Najstaršou stavbou v Sklenom je rímsko-katolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1627 a je zasvätený narodeniu Preblahoslavenej Panny Márie. Fara bola postavená v roku 1769. Kostol menil cirkevných majiteľov. Omše slúžili striedavo evanjelickí a katolícki kňazi. Posledný evanjelický farár, Korvín, pôsobil v rokoch 1703 – 1709. Od roku 1709 slúži kostol výhradne pre katolícke obrady. V roku1928 bol kostol napojený na elektrickú sieť. Naposledy bol kostol opravovaný v r.1987 – bol urobený nový krov a strechu pokryli medenými plechmi. K výzdobe okrem oltárov patrí aj krstiteľnica, ktorá je vytesaná z červeného mramoru. Vzácnou pamiatkou je tiež organ, ktorý zhotovila firma Wagner v roku 1875 .

 
V blízkosti kostola sa nachádza chránená lipa, ktorej vek sa odhaduje na viac ako 400 rokov. Táto lipa je skutočne unikátna tým , že je obrovská, mohutná, zdravá a v širokom okolí sa nenachádza podobná.
V minulom roku  v súťaži  "STROM ROKA 2004" vyhrala
táto lipa 5.miesto v rámci Slovenska.
Bližšie informácie na http://www.zelen.sk


V roku 1880 si veriaci na hornom konci dediny postavili kaplnku, ktorú zasvätili Matke Božej, Sedembolestnej Márii. Nachádza sa tam malý oltárik so sochou Panny Márie-matky, držiacej v náručí zomretého Ježiša. Kaplnka bola renovovaná v roku 1903,1919 a po 2. sv.vojne. Slúžila veriacim z horného konca na májové pobožnosti, modlenie ruženca a pre pútnikov.

Kríže

Na začiatku a na konci dediny postavili veriaci kríže, pri ktorých vzdávali vďaku Bohu, keď išli do práce a z práce. Na hornom konci obce stojí kamenný kríž s dátumom vzniku v r. 1931. Na dolnom konci je vztýčený drevený kríž, ktorého presný vek nie je známy. Oba kríže sú ohradené a veriaci sa o ne starajú.

 Richtársky dom

 

Pochádza asi z roku 1700. Bol postavený kremnickým panstvom. Neskôr slúžil ako richtársky dom. Veľké hospodárstvo patriace k domu museli richtári obhospodarovať sami. V roku 1848 panstvo dom odpredalo a časť slúžila novému pánovi ako pálenica. V roku 1866 objekt pri pálení zhorel a ďalší majiteľ si v spodnej časti urobil obchod a krčmu. V roku 1900 sluha z Turčeka, ktorý bol nespokojný s plácou dom zapálil. V roku 1912 časť panských polí, Kratschen, odkúpil Jozef Štric-učiteľ, ktorý prestaval dom na obytný. Pri prestavbe objavil významné historické dokumenty. Pri zbúraní východnej časti, ktorá slúžila ako pálenica, našli základy kostolíka gotického slohu, uprostred so stľpmi. V západnej časti domu bol byt richtára. Domienka je, že tu žili mnísi a mali aj rybník, do ktorého privádzali vodu z horského potoka.

V súčasnosti je dom vo vlastníctve rodiny Štricovcov.

 
 

Pamätník pri kostole

Pamätník s menami padlých bol postavený na znak úcty obyvateľom Skleného, ktorí zahynuli v I.svetovej vojne. Pamätník je ohradený a udržiavaný a rastú pri ňom dva košaté duby.

 

 

 

Masový hrob


Masový hrob pri Rovnej      hore je smutnou pamiatkou na II.svetovú vojnu. Pôvodne tu bol ohradený cintorín s dreveným krížom. V r.1994 pri 50.výročí tejto tragickej udalosti, bol 187 zastreleným, nevinným obetiam z vtedy 5 tisícovej obce, postavený pomník.

 

Obecný dom

Spoločenský dom – Osvetová beseda – bol postavený v roku 1930 a teraz slúži ako MKS a pošta.     Ku spoločenskému domu bol pristavený v roku 1940 Kultúrny dom - dnešný Obecný dom.

 

HORE